Små dieseltankar stoppar bränsletjuvarna

Problemet med dieselstölder satte tydliga spår på mässan SkogsElmia i slutet av maj.

Flera utställare visade små dieseltankar.

– Tanken innehåller bränsle för en dags arbete, säger Camilla Fherm på Färmartanken AB.

Mindre nogräknade personer har upptäckt att skogsentreprenörerna i samband med uppdrag ställer ut större dieseltankar i skogen. Problemet med stölder växer och det hjälper inte med lås och liknande.

Lösningen är att ta med sig en liten tank ut i skogen, med lagom mycket bränsle för en dags arbete. Problemet är att transport av bränsle regleras i lagstiftning. Det krävs tillstånd, ADR-godkänd tank och liknande. Därför har det varit praktiskt och mer ekonomiskt med större tankar som ställs upp på arbetsplatsen.

Men det finns en lucka i lagen som innebär att man får transportera upp till 450 liter diesel utan tillstånd. Lagen säger att bränslet bara får användas för eget bruk, t ex till den skogsmaskin som man kör.

Det här gör det möjligt att effektivt stoppa tjuvarna. När arbetsdagen är slut följer tanken och eventuellt bränsle med hem. Nästa dag svänger man förbi bensinmacken och fyller på så mycket som behövs.

– Det är stor efterfrågan på små dieseltankar, konstaterar Camilla Fherm.

Behovet finns inte bara i skogsbruket. Liknande problem har lantbrukare och andra. Att man slipper ansöka om tillstånd och besikta tanken spelar också in.

Publicerad
2011-05-27
Bilder
– Allt fler går över till små dieseltankar för att få stopp på stölderna i skogen, säger Karin Ebbeholm (t v) och Camilla Fherm.