Skogsägarna driver på om mindre maskiner

SkogsElmia 2011 blev något av ett genombrott för små skogsmaskiner för professionell användning.

– Det är skogsentreprenörerna med stora maskiner som vill komplettera sin maskinpark, säger Magnus Wallin som tillverkar en kombimaskin under namnet Malwa.

Malwa är en kombinerad skördare och skotare. Under SkogsElmia demonstrerades maskinen med skördaraggregat och väckte stort uppseende. Det framgick tydligt att det handlar om en rejäl maskin för yrkesmässig användning.

Men vad är det som driver intresset? Magnus Wallin ser två förklaringar.

För det första ökade markskadorna dramatiskt i delar av södra Sverige i samband med stormarna Gudrun och Per. Massor av skog skulle plockas ut under kort tid och följden blev markskador som gör att många privata skogsägare inte längre kommer ut i skogarna med en lantbrukstraktor.

– Markägarna begär att entreprenörerna använder mindre maskiner för att inte förvärra problemen, säger Magnus Wallin.

För det andraär en stor andel 40-talister bland de privata skogsägarna. De orkar inte längre med att utföra förstagallringen med motorsåg. En liten skördare ger dem möjlighet att fortsätta vara aktiv i skogen. Dessutom hoppas många att smidiga maskiner gör det mer intressant för barn och barnbarn att ta över skötseln i framtiden.

– Men det är främst skogsentreprenörer som vill komplettera med en liten beståndsgående maskingrupp. Under SkogsElmia fick vi bland annat besök av en entreprenör med 14 stora skogsmaskiner som kände trycket från kunderna att erbjuda mindre maskiner, säger Magnus Wallin.

Publicerad
2011-05-28
Bilder
– SkogsElmia blev lite av en vändpunkt för oss. Det är främst skogsentreprenörerna som vill komplettera med en mindre beståndsgående maskingrupp, säger Magnus Wallin hos maskintillverkaren Malwa.