Röststyrd skördare orsakade trafikstockning

Torbjörn Erikssons helt nyutvecklade skördare T-Bear orsakade "trafikstockning" i skogen under SkogsElmia 26-28 maj.

Hans maskin är konstruerad som en båt och innehåller patenterade lösningar som aldrig tidigare använts i skogsmaskiner. 

Inspirationen från sjöfarten är att tyngdpunkten kan förändras. Inte med barlasttankar utan genom variabel spårvidd på de främre hjulen och genom att boggien för de bakre dubbelhjulen kan styras så att maskinen stöder på det främre eller bakre hjulparet.

– Framkomligheten blir bättre när tyngdpunkten kan varieras och bärigheten förbättras genom att de bakre och främre hjulen går i olika spår, förklarar Torbjörn Eriksson.

Det är knappt en del som används i andra skogsmaskiner. Många av komponenterna till T-Bear är hämtade från processindustrin och maskinen är till stor del tillverkad av aluminium för att sänka vikten. Genom olika konstruktionslösningar blir maskinen ändå stabil.

Men det som mest förvånade besökarna är att Torbjörn utvecklat ett eget styrsystem. Grunden är en digital buss av samma typ som används i personbilar. Det har minskat antalet delar i elsystemet med 70 procent och gör det både mer driftsäkert och lättare att reparera.

Men det mest spektakulära är den röststyrda kranen och det talande datorsystemet.

– Om datorn är tyst så vet jag att allt fungerar, säger Torbjörn och tittar på sina tummar.

Det var nämligen med tummarna som utvecklingen av datorsystemet började. Torbjörn är skogsentreprenör och har efter många års arbete förstört sina tummar med allt tryckande på knappar. Numera styr han in skördaraggregatet med en joystick och säger sedan kapa.

– Det är många som med åren får problem med tummarna. På det här sättet slipper man problem, konstaterar Torbjörn.

Att slippa krångel och problem har varit vägledande i konstruktionen. Antalet muttrar har minimerats, det mesta är fastbultat i en stabil ram. Så långt som möjligt har samma dimensioner använts på så många ställen som möjligt och känsliga funktioner är dubblerade.

– Jag vill inte ligga på soffan och vänta på delar i flera dagar, utan åtgärda felet direkt och fortsätta köra, säger Torbjörn Eriksson, Green Wood Logistics AB i Dalsland.

Publicerad
2011-05-26
Bilder
Skördaren T-Bear kan förändra både tyngdpunkt och spårvidd. Det gör det möjligt att bygga en lättare och mer stabil maskin med bättre framkomlighet.
Kolvarna som gör att framaxelns spårvidd kan varieras.
Jag vill inte ligga på soffan och vänta på delar. Allt ska kunna direkt åtgärdas i skogen, är filofoin bakom Torbjörn Erikssons nya skördare T-Bear. Torbjörn till höger.