Röjsåg kräver respekt och körkort

Röjsågen betraktas av många som ett beskedligt verktyg, en större variant av grästrimmer.

Men det är ett redskap som kräver både respekt och utbildning.

Sveriges 20 000:e röjsågskörkort delades ut på SkogsElmia.

Bakom körkortet står projektet Säker Skog. Verksamheten har accelererat och i år beräknas 5 000 personer gå körkortskurs i hantering av röjsåg, vilket motsvarar nytillskottet av yrkesmässiga användare.

– Att lära sig hantera en röjsåg är mer än en säkerhetsfråga. Det handlar också om att minska arbetsskadorna och arbeta effektivare, säger Anna Beronius, lärare på Älvdalens Utbildningscentrum, ett naturbruksgymnasium som erbjuder röjsågskurser.

Uppdragsutbildningen i röjsåg tillkom efter önskemål från en större skogsägare, Älvdalen och Särna Idres besparingsskogar. För att klara uppgiften gick skolans lärare själva kurs i röjsågning och det slumpade sig så att Anna Beronius blev den 20 000:e körkortsinnehavaren.

– Det känns som om jag vunnit på lotteri, sa hon efter ceremonin på skogsmässan.

Samtidigt fick hon tillfälle att slå ett slag för körkortet. Röjsåg är inget som man kör ostraffad utan kunskap. I bästa fall slutar det med en massa extraarbete när stammarna faller åt fel håll och ont i ryggen när selen är fel inställd.

Publicerad
2011-05-26
Bilder
Anna Beronius kvitterade ut det 20 000:e röjsågskörkortet på SkogsElmia.