Mer biobränsle kräver mer aska i skogen

Det ökade uttaget av bioenergi är ett hot mot näringsbalansen i skogarna.

– Grot tar bort 10-15 gånger mer näring från skogen än vad avverkning av stamved gör, säger Daniel Glimtoft på Svensk Skogsgödsling AB.

Lösningen finns redan på plats och den är att återföra askan från förbränningen till skogen. Trots att det är ett prioriterat område enligt Skogsstyrelsen, är det bara 10-15 procent av askan från förbränning av rena träbränslen som återförs till skogen.

– Resten används som täckning av deponier, säger Daniel Glimtoft.

Svensk Skogsgödsling utbildar markägare i konsten att säkerställa näringsbalansen i skogarna och utför även gödsling och askåterföring. På mässan SkogsElmia 26-28 maj visade man det senaste inom området, granulerad aska som gör att näringsämnena långsamt frigörs och är till nytta många år framåt.

– Tyvärr anses metoden än så långe för dyr. Förväntningen är kortsiktig avkastning i en bransch med en omloppstid på 70-80 år, säger Daniel Glimtoft.

En statlig utredning föreslog för några år sedan ett intensivare skogsbruk på en mindre del av Sveriges yta, på marker med god bonitet och med tillägg av gödsel och återföring av askan. Detta skulle kunna öka den totala tillväxten med 50 procent, samtidigt som större delen av skogarna brukas som förut eller med ännu större naturhänsyn.

Allt finns på plats för att göra det. Den aska som bildas efter förbränning av rent trä räcker precis för att tillföra de näringsämnen som skogen behöver.

– Vad som saknas är viljan. säger Daniel Glimtoft och understryker att allt fler markägare ser sambanden.

– Det handlar om i vilket skick skogsmarkerna är som vi lämnar över till nästa generation.

Publicerad
2011-05-26
Bilder
Daniel Glimtoft visar det senaste inom askåterföring, granulat som gör att näringsämnena frigörs över längre tid.