Männen vill ha en mer jämlik skog

Det var inga problem att smuggla in jämställdheten i skogen.

– Tvärtom är det många män som vill se fler kvinnor bland sina arbetskamrater, säger jämställdhetskonsulterna Pernilla Karlsson och Jenny Claesson.

Duon driver konsultföretaget AddGender och engagerades av SkogsElmia. De presenterade jämställdhetsfrågan på ett humoristiskt sätt, insmugglade i en skoglig variant av den trojanska hästen, en bod med hästhuvud.

Det visade sig att jämställdhet inte är något kontroversiellt utan tvärtom välkomnas av många män.

– Det var många som kom hit och berättade om att de inte trivs i skogens ibland tuffa machovärld, säger Pernilla Karlsson.

Det handlar om mycket mer än en trivselfråga. En hård attityd leder till arbetsskador, olyckor och dödsfall. Skogen är kraftigt överrepresenterad i den officiella statistiken.

– Det är männen som drabbas av bristande jämställdhet och får betala priset med sin hälsa, konstaterar Jenny Claesson.

Om detta ville många män diskutera och de ansåg att arbetet skulle bli mindre tävlingsinriktat, bättre planerat och trevligare med en större andel kvinnor bland de anställda.

– Vår känsla är att det handlar om slentrian i företagen. Man fortsätter som förr och tar inte tag i jämställdhetsfrågorna, är slutsatsen från jämställdhetskonsulterna Karlsson och Claesson.

De är inte ensamma om att peka på nödvändigheten av en jämlikare skog. Regeringen har upprättat en jämställdhetsstrategi för skogsbrukssektorn. Den heter "Konkurrenskraft kräver jämställdhet".

Den krassa verkligheten är att det lönar sig för alla parter med fler kvinnor i skogen.

Publicerad
2011-05-28
Bilder
– Männen vill ha mer jämställda arbetsplatser, konstaterar Pernilla Karlsson och Jenny Claesson som smugglade in jämställdheten på SkogsElmia 2011.
Jämställdheten i skogen har till och med blivit en regeringsfråga.