Globalt och lokalt möttes på Bioenergiseminarium

– Jag är glad att vi har pratat så mycket möjligheter här idag. Och att ord som potential och utveckling har dominerat. För bioenergi inom sågverksnäringen har på många sätt bara börjat.

Så sammanfattade Såg i Syds vd Henrik Asplund seminariet ”Bioenergi i sågverksnäringen” som arrangerades av SkogsElmia och Såg I Syd under fredagen.

Gustav Melin från Svebio belyste trender inom träbränslesektorn.

– Vi är ensamma i världen om att ha lyckats höja BNP samtidigt som vi minskat växthusgasutsläppen. Förklaringen hittar vi framförallt i biobränslen. 2009 blev bioenergi med sina 32 procent Sveriges största energislag. Svebios mål är att förnyelsebara energislag ska stå för 70 procent 2020.

Peter Maksinen från Göteborgs Energi framhöll samarbeten som en framgångsfaktor.

– Skogsnäring och energibolag måste se över samordningseffekter. Hur kan vi gemensamt vässa logistik, effektivisera processer med mera. För att höja lönsamheten utan att höja priserna.

Stor pelletspotential

VMF Syds representant Johan Adolfsson pratade om effektiva mätmetoder för bränslesortimenten.

– Vägning ger den mest rättvisa mätningen. Fastvolymmätning fungerar egentligen bara optimalt när det kommer till rundvirke. Skäppmätning är osäker då till exempel flis sjunker ihop under transport, påverkas av storleken på flisen och så vidare.

Niklas Engström på Neova spådde en spännande pelletsframtid:

– Volympotentialen i Europa är enorm. Genombrottet blir när Storbritannien bestämmer sig för pellets istället för kol för elproduktion. Höga priser på fossila bränslen är annars bästa tillväxtfaktorn för pellets.

Han höjde dock ett varningens finger för de höga råvarupriserna.

– Råvaran står för 75 procent av våra produktionskostnader. Det är inte hållbart och gör att svensk pellets tappar i konkurrenskraft. Det ser vi ju inte minst på att vi, som den starka skogsnation vi ändå är, ändå importerade 700 000 ton pellets 2010.

Utveckla produktmixen

Skogsbolagen Vida och Södra delade med sig av dina erfarenheter:

– Idag blir biobränslesortimenten en helt naturlig del i skogsbruket. Och jag tror att betalningsförmågan för energisortimenten är lite av en förutsättning för framgångsrikt skogsbruk i framtiden, menar Lars-Göran Harrysson på Vida Energi.

– Värö Bruk är ett bra exempel på Södras sätt att tänka. Det var ett massabruk, som också blev en fjärrvärmeleverantör, som också blev en el-leverantör, som också blev biobränsleleverantör och som förhoppningsvis inom några år även är en leverantör av biodiesel, beskriver Urban Blomster på Södra Skogsenergi.

Ett lite mer småskaligt exempel gav Bengt Karlsson från JK-Trä i Lenhovda:

– Vi svarar idag för närvärmeverket i Lenhovda. Helt automatiserat och drivs obemannat. Vi förser 135 villor, samtliga kommunfastigheter, föreningslokaler och 95 procent av ortens industri med fjärrvärme producerad av sågverkets biprodukter.

Inspirerar sågverk i Chile

Besökarna från både när och fjärran verkade nöjda med vad de fick uppleva:

– Biobränsle finns ju i princip bara i tanken hos oss i Chile än så länge. Men det ser jag ju här idag att vi har enorma möjligheter. Jag har inspirerats mycket, säger Juan Haridas Gowda som företräder sågverket Monte Alto S.A. i södra Chile.

– Biobränslen är en växande del av vår verksamhet som vi som ett lokalt, mindre sågverk absolut inte kan vara utan, säger Johan Ljunggren från Ture Johansson Trävaru AB i Skillingaryd.

Publicerad
2011-05-27
Bilder
På fredagen anordnades seminariet Bioenergi i sågverksnäringen av SÅG I SYD och Elmia.