Filmklipp om E-beaver

Intresset för "små" maskiner växer och i takt med att behovet av bioenergi ökar används de allt mer professionellt.

E-Beaver är ett exempel på detta.

 

Publicerad
2011-05-28