3D-animation över Skogselmias mässområde.

Se en 3D-animation över SkogsElmias mässområde gjord av utställaren FORAN Sverige AB. Om ni vill veta mer om hur filmen skapats hittar ni dem i monter 166.

Publicerad
2011-05-26