30 år sedan SP Maskin lanserade engreppsskördaren

Engreppsskördaren fyller 30 år

– Vi visade det första serietillverkade skördaraggregatet 1981 på Elmia, säger Benny Granath, platschef för tillverkaren SP Maskiner.

Det finns några potentiella fäder till engreppsskördaren, men ingen ifrågasätter att det var SP Maskin som kom med det första serietillverkade aggregatet. Det hette SP21 och levererades till en början med klipp.

– Tanken var att använda det i förstagallringar. På den tiden användes tvågreppsskördare som inte fungerade i första omgången, berättar Benny Granath.

Men det dröjde bara ett år innan sågsvärdet var på plats. Snabbt kom engreppsskördarna att användas även i grövre bestånd, tack vare sin överlägsna flexibilitet och effektivitet. Men tekniken var länge kontroversiell för att den orsakade kapsprickor.

– Orsaken var att man använde kraften fel vid sågningen. All kraft satsades i början av snittet och det hände att kedjan stannade innan den kom igenom stammen. Tyngdkraften gjorde sitt och så var kapsprickorna ett faktum, säger Benny Granath.

Efter några år löste SP Maskin problemet, genom en intelligent styrning av oljetrycket som gör att det finns tillräckligt med kraft genom hela sågningen. Sprickorna är historia och engreppsskördaren är idag den självklara tekniken. Mycket tack vare SP Maskin.

Världspremiären 1981 var också första gången som SP Maskin ställde ut på Elmia. Sedan har man funnits på plats varenda skogsmässa i Elias regi. Jubileet firades med svalkande vatten i flaskor med jubilemsetikett.

– Det här är min tredje Elmiamässa och för in del är det all time high. Det har varit en jättebra mässa med oväntat många entreprenörer. Under torsdagen och fredagen hade vi säkert 200 potentiella kunder om dagen i montern, sammanfattar Benny Granath.

Publicerad
2011-05-28
Bilder
Benny Granat omslingrad av aggregatet för engreppsskördare som hade världspremiär på Elmia för 30 år sedan.
Jubileumsvatten för 30 år på Elmia.