Utställarna fick ta på genusglasögonen

Den 4 maj genomförde Elmia en inspirationsdag för ett 30-tal av SkogsElmias utställare. Ännu fler utställare har efteråt också visat intresse för projektet och på mässan kan man hitta montrar med en informationsskylt som ska signalera att man har tänkt till lite extra på jämställt bemötande inför denna mässa. Men är det inte självklart med ett jämställt bemötande, oavsett kön, ålder, utseende? Nej, tyvärr är det inte så självklart, varken på skogsmässorna eller i samhället. Genom vår inspirationsdag lyfte vi frågan och här får du en kort, intressant sammanfattning.

Ta på genusglasögonen

Pernilla Karlsson från företaget AddGender, jämställdhetsentreprenör Pernilla Karlsson från företaget AddGender

– Jag är jämställdhetsentreprenör. Det har jag varit sedan jag var mycket liten och fick reda på hur en tjej ska vara eller inte vara. Jag tyckte aldrig att det kunde vara rätt att kön skulle avgöra rätt och fel, uppmärksamhet eller ignorans.
Åhörarna fick genom en workshop testa att vara till exempel besökare från Colombia, kvinna som besöker mässan med sin fru och rörelsehindrad.
– Jag vill att ni funderar över hur olika en och samma monter kan upplevas utifrån de förutsättningar ni har. Hur ni blir bemötta präglar hela mässupplevelsen, säger Pernilla Karlsson.
– Fördomar har vi alla. Det viktiga är att ni inte drar förhastade slutsatser av dem utan använder dem för att utveckla en dialog.
Och hon uppmanade alla att ta på sig genusglasögonen.
– Med dem på suddas olikheterna ut. Ni ser människan. Att få alla besökare att känna sig sedda är en nyckel. Se möjligheter med att det finns olikheter.
– Om det kommer ett par, tilltala inte bara mannen. Och förresten förutsätt inte att det måste vara man och kvinna för att bilda ett par, påpekar Pernilla Karlsson.


Fokusera bemötandet. Fokus på människan.

Ellen Källberg från företaget MässguruEllen Källberg, Mässguru

Ellen Källberg från företaget Mässguru gick in på egna erfarenheter på samma tema.
– Att vara kvinna på en mansdominerad mässa handlar ofta om att inte bli sedd. Jag har varit på mässor och gått i två dagar utan att någon utställare tagit kontakt. När det tredje dagen äntligen blev kontakt var det för en inbjudan om en monterfest. Behöver jag säga att det inte imponerade.
När nu Elmia dessutom specialinbjuder kvinnor menar Ellen att det blir extra viktigt att utställarna i montrarna är på tårna:
– Vi vill ju att alla besökare ska ha en positiv känsla när de går härifrån. Vad kommer de att berätta för sina vänner om ert företag? Låt besökarna bli era varumärkesambassadörer, säger Ellen och bjuder på konkreta tips inför mässan:
● Komplettera era mässmål med genusmål.
● Rikta inbjudningarna mot de grupper ni vill nå.
● Fokusera bemötandet. Fokus på människan.


Kvinnorna verkar ”försvinna” inne på mässområdet

Patrik Häggqvist, Luleå tekniska universitetPatrik Häggqvist, Luleå tekniska universitet 

Partik Häggkvist från Luleå tekniska universitet har forskat på skogsmässor och dess besökare och fick avsluta inspirationsdagen:
 – Traditionellt är skogsmässan är uppbyggd för män, gärna i keps. Kvinnor på en skogsmässa blir ofta kuriosa, lite av en maskot.
Från passiv till aktiv
En intressant erfarenhet från Patriks forskning kring skogsmässor är att kvinnorna verkar "försvinna" inne på mässområdet:
– Vi mätte kvinnliga besökare i entrén till 33 procent under en dag. Samtidigt mätte vi vilka som var aktiva i montrarna under samma dag. Det var 89 procent män. Visst är det underligt?
En signal på att många kvinnor blir passiva "påshållare".
– Tänk dig ett par som går på mässa. Där den ena parten (ofta en kvinna) är medtvingad, står mitt i mässgången och håller i kassarna med gratissaker. Hon vill bara därifrån. Hem. Tänk om din monter kan locka henne. Genom ett intressant erbjudande och ett bra bemötande. Jag lovar att du blir vinnare, säger Patrik Häggkvist.


Kommentarer om inspirationsdagen från några deltagande företag

Börje Börjesson, utställare, SLU

Börje Börjesson, utställare, SLU:

»Vi är ju ute efter att rekrytera kvinnor till våra utbildningar så det här har varit en mycket inspirerande förmiddag. Jag kommer framförallt ta med mig tankarna kring hur olika en monter kan uppfattas beroende på bemötandet. Att på olika sätt öka jämställdheten i branschen tror jag är en överlevnadsfråga i ett framtidsperspektiv.«

 

Pelle Lindström, monteransvarig Bergs Timber

Pelle Lindström, monteransvarig Bergs Timber:

» Jag har varit med på många skogmässor på Elmia, men den här förmiddagen gav många nya intressanta insikter. Applicerbara långt utanför själva mässområdet dessutom. Och säg den utställare som inte vill öka genomströmningen och höja möteskvaliteten? «

 

 

Ulf Bengtsson, utställare, Terri

Ulf Bengtsson, utställare, Terri:
» Jag har varit på mässan flera gånger, men i år är det premiär för mig som utställare. Jag kommer absolut att ha stor nytta av det vi har diskuterat här idag. Att bjuda in till dialog i ett brett perspektiv och att använda sig av öppna frågor i inledningen av mötet är ju enkla och praktiska tips som jag tar med mig.«