Elmias kampanj i korthet

Elmia började inför Elmia Wood 2005 med omfattande satsningar för att öka antalet kvinnor bland mässbesökarna och det är ett arbete som har gett resultat. På senaste Elmia Wood 2009 var andelen kvinnliga besökare 17 %. Andelen kvinnliga skogsägare är dock betydligt högre än så, nämligen ca 38 %, och därför höjer Elmia nu ambitionsnivån ytterligare och har som mål att få 6 000 kvinnor att besöka SkogsElmia 2011.

Kvinnor på skogsmässaEtt problem som uppmärksammats och som också finns tydligt definierat i en studie gjord av bl a SLU i Umeå (Content analysis of a forest trade fair, P. Häggqvist 2006) är att även om mässan besöks av fler kvinnor så möter de inte utställarna i samma omfattning som männen. Det här är med stor sannolikhet ett tvåsidigt problem där utställarnas inställning och förståelse har en stor inverkan, men Elmia som arrangör bör också kunna påverka de kvinnliga besökarnas möjlighet att hitta rätt utställare. Därför har  SkogsElmia nu gjort denna stora satsning inför mässan 2011 i syfte att fler kvinnliga skogsägare ska komma till mässan men också att de där får möta utställare som är motiverade att se dem som viktiga kunder.

Inför SkogsElmia2011 marknadsfördes mässan i en bredare målgrupp än vad vi vanligtvis gör. Vi ville visa fler kvinnor att SkogsElmia erbjuder hela bredden av kunskap och teknik för till exempel skogsägande och entreprenörskap. Till vår hjälp hade vi såväl forskare och genderkonsulter. Vi ville bygga kampanjen på fakta och på viktiga frågor för branschen.

Skogsägaren AnnaVi valde ett budkap som sticker ut lite, för att nå även den skogsägare som inte är så aktiv, är utbo, eller som inte tänkt på att SkogsElmia har ett sådant brett utbud.
Syftet har varit att fungera som en ögonöppnare i jämställdhetsfrågan. Våra insatser har förhoppningsvis sått ett frö hos både många utställare och besökare. Mycket arbete kvarstår och vi vill arbeta vidare på kommande mässor för att dra vårt strå till branschens framtida utveckling.

Jämställdhetskonsulten Add Gender har fungerat som vårt bollplank, men också gjort ett stort arbete i form av ett antal filmer under täckmanteln ”Trojansk Timber AB”. Trojansk TimberMen humor utmanar man våra fördomar och diskuterar frågor runt jämställdhet. En stand up-show på mässan lockar besökaren till eftertanke och nyfikenhet. En utställning i den trojanska hästen svarar på viktiga frågor och där kan man se filmerna som bygger på intervjuer med olika aktörer i branschen. Filmerna kommer förstås också att finnas på Youtube. Jenny Claesson och Pernilla Karlsson, på bilden, finns också på plats.

Den 4 maj genomförde Elmia en inspirationsdag för ett 30-tal av SkogsElmias utställare. Ännu fler utställare har efteråt också visat intresse för projektet och på mässan kan man hitta montrar med en informationsskylt som ska signalera att man har tänkt till lite extra på jämställt bemötande inför denna mässa. På inspirationsdagen deltog jämställdhetsentreprenörerna Add Gender, forskaren Partik Häggqvist och Mässguru, som utbildar utställare.

Informationen om jämställdhet och kvinnor i skogen har också skickats som pressinformation och publicerats i de tidningsbilagor i fackpress och riksmedia som vi har gjort inför mässan.