Svensk eSkog AB, www.eSkog.se

Vi digitaliserar din skogsbruksplan GRATIS!

Med ePlan får skogsägaren ett kraftfullt förvaltningssystem med bl.a automatisk uppdatering från skördaren. Med tillhörande kartsystem hittar man lätt i sin skog. Framtida åtgärder "automatplaneras" med beräknade nettopriser.
www.eSkog.se erbjuder alla skogsägare en helt ny typ av förvaltningssystem. Systemet räknar automatiskt fram när röjning, gallring och slutavverkning bör ske med uppskattade nettointäkter.

Systemet öppnar dörren till marknaden där de traditionella prislistorna räknas om till medelstampris. Skogsägaren ser direkt vilken aktör som betalar bäst för varje enskilt bestånd, beroende på trädens storlek och trädslag.

Med kassaflödesrapporten uppskattas fastighetens intäkter och utgifter 30 år fram i tiden.

Med tillhörande kartverktyget kan traktdirektiven skapas direkt i fält och automatiskt uppdatera beståndskartan. När skördaren sedan avverkar uppdateras skogsbruksplanen med uttagna och kvarvarande volymer, trädfördelning och antal stammar per ha.

Vid virkesförsäljning kan skogsägare gå ihop och skapa större poster. Större poster och koordinerade avverkningar ger högre priser.

Läs mer på www.eskog.se

http://www.eskog.se
Publicerad
2015-03-12
Bilder