Metria AB

TimmerWeb - Nyheter

Nya data och förbättrade redigeringsfunktioner i TimmerWeb.
TimmerWeb
Timmerweb är ett webbaserat GIS för att planera virkesinköp och skogliga åtgärder som avverkningar och skogsvård. Åtgärdsobjekt skapas och hanteras enkelt i systemet. Karttjänsten omfattar komplett fastighetskarta, heltäckande ortofoton i färg och svartvitt, färska satellitbilder, naturvårdsområden och kulturmiljöer samt viss skoglig information.

Nyheter inför SkogsElmia:
Ni kan prata med våra säljare och se förbättringarna i Timmerweb i vår monter 601:E, bland annat följande:

Förbättrad kontroll vid redigering av text för informationspunkter och textlinjer
Trädhöjdsraster 5m från Laserdata som nytt kartlager
Naturreservat som separat kartlager
Vattenskyddsområden som nytt kartlager

Uttransportväg/basväg ny vägtyp för avverkningsanmälan!

Prata skog och GIS med Metria!

http://www.timmerweb.nu/
Publicerad
2015-06-03
Bilder