Rotpostmäklaren AB

Sälj virket till högstbjudande

En, för marknaden helt ny verksamhet, startas av Rotpostmäklarna Sverige AB där virke i alla former kan säljas över nätet. Idag kan vi erbjuda skogsägarna att sälja, t ex. sin gallring eller slutavverkning, via nätet på en beräknad volym till högstbjudande säger marknadschef Anders Fröidstedt. Virkesposter av olika slag anmäls till sajten och den beräknade volymen presenteras för alla virkesköpare runtom i landet. Här kan virkesköpare över hela landet, sedan vara med och bjuda på de olika virkesposterna.
Vi har under en längre tid strävat efter ett bättre och rationellare system för virkeshandel som kan tilltala både skogsägare och virkesköpare säger Fröidstedt.
Rotpostmäklarna Sverige AB har sedan tidigare lång erfarenhet från förmedling av rotposter, som handlas på nätet. Verksamheten som bygger på att skogsägaren skall få högsta möjliga pris för sitt virke, breddas nu till att gälla alla typer av virkeshandel såsom gallringar och slutavverkningar där säljare och köpare kan nå varandra. Denna nyhet är mer kostnadseffektiv och enklare än tidigare och gynnar båda parter.
Rotpostmäklarna vänder sig till alla skogsägare stora som små, samt skogsägare med förvaltning. Idén till denna nya affärsverksamhet har utarbetats under en längre tid i Finland. Här lanserades för några år sedan en liknande verksamhet som vunnit ett mycket stort intresse. Idag handlas stora delar av virkesposterna på liknande sätt i Finland, säger Anders Fröidstedt.

Vi kommer att introducera denna nyhet på SkogsElmia den 4-6 juni.
Välkommen att besöka oss i monter 192!

Rotpostmäklarna Sverige AB
Anders Fröidstedt
Mail: anders@rotpost.com
Telefon: 0510-54 77 60 eller 070-377 58 81

http://www.rotpost.com
Publicerad
2015-05-06
Bilder