Husqvarna

Säkerhetsutrusta med TrioBrake™

Rätt arbetsteknik, bästa säkerhetsutrustning och säkerhetssystemet TrioBrake™. Bättre rustad kan man inte vara när man arbetar professionellt med sin motorsåg.
Säkerhet är nyckelordet för användning av det så
effektiva arbetsredskapet motorsågen. För att undvika olyckor, men också för att kunna utföra arbetsuppgifterna smidigt, ska man arbeta in rätt arbetsteknik, klä sig i bästa tänkbara säkerhetsutrustning och sist – men väl så viktigt – använda sig av en modern motorsåg med fungerande säkerhetsfunktioner.

TrioBrake™ är ett säkerhetssystem på Husqvarnas motorsågar där kedjebromsen kan aktiveras, inte bara på de vanliga sätten d.v.s. med vänster handled och genom tröghetsfunktionen, utan även på ett tredje sätt som är med högerhanden.

Fördelen med TrioBrake™ är att den ger extra skydd vid situationer där en vanlig kedjebroms inte ger ett fullgott skydd. Till exempel vid klättrande kast under uppkvistning, eller om du snubblar och riskerar att skada dig på sågen.

TrioBrake™ hjälper dig även att arbeta mera ergonomiskt och bekvämt då bygeln på det bakre handtaget ”säger ifrån” om du böjer och anstränger ryggen i stället för att böja knäna vid kapningen. TrioBrake™ aktiveras också om du använder sågen felaktigt över axelhöjd, till exempel vid uppkvistning.

En modern motorsåg ska vara utrustad med följande säkerhetsfunktioner:

1. Kedjebromsen är konstruerad för att aktiveras på två sätt. Eller tre, om sågen är utrustad med TrioBrake™ :
A. Om vänster handled tvingar kastskyddet framåt, löser kedjebromsen ut.
B. Vid ett kast löses kedjebromsen ut av tröghetskrafterna som uppstår av kastet.
C. Med TrioBrake™: Om höger handled lyfter bygeln på bakre handtaget, löser kedjebromsen ut.

2. Gas-spärren är konstruerad för att förhindra ofrivilligt gaspådrag. Gasreglaget fungerar endast om spärren är intryckt, d.v.s. om du håller om sågens bakre handtag med ett stadigt grepp, samtidigt som du gasar.

3. Kedjefångtappen är konstruerad för att fånga upp kedjan vid kedjebrott eller om kedjan hoppar av.

4. Högerhandsskyddet är utformat för att skydda handen vid kedjebrott eller om kedjan hoppar av.

5. Stoppreglaget ska vara placerat på en lättåtkomlig plats på sågen för att snabbt kunna stoppa motorn vid en kritisk situation.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karolina Zenk, Husqvarna, 036-14 69 29, karolina.zenk@husqvarnagroup.com
eller Nicklas Bergqvist, PerPR, 08-400 255 16, nicklas@perpr.se.

Högupplösta bilder:
Bilder finns att ladda ner på husqvarna.com/press samt på perpr.se.

För frågor om koncernen kontakta Husqvarnas pressjour, 08-738 90 80, press@husqvarna.se.

http://husqvarna.se
Publicerad
2015-06-03
Bilder
Dokument