Pentin Paja Oy

Produktnyheten Naarva S23C, en elektrofri stegskördare med sågkapningsutrustning

Naarva S23 som lanserades på hösten 2012 är den förmånligaste stegskördaren som finns på marknaden. Nu finns stegskördaren även tillgänglig med sågkapningsutrustning. Naarva S23C är en lätt och elektrofri stegskördare med snabb sågkapningsutrustning. Sågen lämpar sig bra för kapning av hårda träd och den klarar av att kapa ett 30 cm tjockt träd. S23C väger endast 235 kg, och för monteringen krävs ingen extra hydraulik eller ström. Såganordningen kan bytas ut mot S23-stegskördarens giljotin.
Det är en helt elektrofri och enkel stegskördare som fäller och kvistar träd. Den elektrofria modellen kan lätt monteras på traktorns lastningsanordning eller på en grävmaskin. Varken extra hydraulik eller styrare behövs. Stegskördaren styrs genom att man ändrar riktningen på basmaskinens ventil. Maskinen är mycket lätt och kräver inte mycket olja. Dessa egenskaper möjliggör montering på små lastningsanordningar och grävmaskiner.

Den elektrofria S23C-stegskördaren fungerar enligt samma princip som S23, alltså med sekvenshydraulik. När gripens stängningsknapp trycks ned kläms kvistningsbetten och klorna ihop. När trycket stiger leder de tryckstyrda ventilerna trycket till stegmatningen och slutligen också till såganordningen. Om gripens öppningsknapp trycks ned före kapningen, drar stegmatningen kvistningsbetten tillbaka och kvistningsbetten drar kroppen med sig. Kvistningsrörelser med en halv meters räckvidd kan utföras så många som är nödvändigt, därefter kapas stammen. Kvistningen av en tre meters stam kräver sex kvistningsrörelser.

Stegskördaren hålls stående tack vare tyngdkraften. När maskinen griper tag i ett stående träd, stiger trycket och stegmatningen börjar. Stegmatningen kläms fast i tiltkroppen och skördaraggregatet låses i vertikal position. När trycket har stigit tillräckligt högt utför såganordningen kapningen. Efter kapningen kan skördaraggregatet ställas i kvistningsläge genom att trycka på gripens öppningsknapp. Steget dras tillbaka och kroppens vikt lutar skördaraggregatet till horisontellt läge.

Om man jämför S23C stegskördaren med S23, då är det endast kapningsgiljotinen som har bytts till en såg. Bytet sker genom att lossa två slangar och bultar. Oavsett om det är fråga om såg eller giljotin, så fästs kapningsanordningen i samma glidskena i skördaraggregatets kropp. Produktutvecklingen har haft som målsättning att ta fram ett lätt ochenkelt skördaraggregat. Skördaren väger inte mer än 240 kg. Den snabba sågen som har planerats med tanke på S23C-skördaraggregatet kräver inte mycket olja, endast 40 l/min.

Stegskördaren kan mycket lätt monteras på jordbrukstraktorns lastningsanordning i stället för virkesgripen. Det är inte heller svårt att montera den på en grävmaskin. Vi levererar en förlängningsbom som är klar att ta ibruk (paketet innehåller 1,5 m lång förlängningsbom med stödfot, lämplig snabbfästning, rotator, länk och all nödvändig hydraulik). För styrningen behövs endast en tvåvägsventil.

Naarva S23C lämpar sig för den första gallringen, skördning av brännved, skördning av energived, integrerad skördning och skördning av sågtimmer. Den stora kapningsdiametern har ökat intresset för stegskördaren utomlands.

Teknisk information

Modell: S23C
Vikt: 235 kg
Kvistningsdiameter: 5-30 cm
Mått: Längd 91 cm, bredd 81 cm, höjd 130 cm
Kvistningslängd och -kraft: 50 cm/slag. Kraft 21 kN
Kapningsdiameter och -tid: Ø 30 cm, 1 s (55 l/min och 170 bar)
Längden på sågens fläns: 43 cm
Hydraultryck: 170 – 200 bar
Styrning: Lastningsgripens öppnings-/stängningsventil
Oljeflöde: 40-70 l/min
Kranens kapacitet: Rekommendation 30 kNm, minst 25 kNm
Spänning: Skördaraggregatet är helt elektrofritt
Garanti: 12 mån. eller 1000 h

Bild 1. Naarva S23C är en lätt och elektrofri stegskördare med sågkapningsutrustning, och den kräver ingen extra hydraulik.

Bild 2. Naarva S23C kan kapa ett 30 cm tjockt träd.

Bild 3. Den snabba sågen kapar trädet på en sekund och kapningsytan är prydlig. Trädstammen som har kapats med sågen kan också användas till sågtimmer.


Försäljning:
FTG Cranes AB
Telefon: 0521-26 26 30
Fax: 0530-607 98
E-post: info@ftgforest.com

Tillverkning:
Pentin Paja Oy
Pamilonkatu 30
80130 JOENSUU
+358 400 298966
info@pentinpaja.fi
www.naarva.fi

http://www.pentinpaja.fi
Publicerad
2015-02-19
Bilder
Dokument