Rosenqvist Maskin AB

Nytt hos Kesla/Rosenqvist

Kesla och Rosenqvist Maskin AB presenterar sitt förnyade sortiment av skogsvagnar till traktorer
Det förnyade sortimentet KESLA-skogsvagnar har ett gemensamt bärande tema såsom tidigare, 1-balkskonstruktionen. I jämförelse med det tidigare sortimentet har balken blivit massivare och är till måtten 200 x 200 mm i alla modeller. Balken är gjord av grovt, högklassigt stål. 1-balksramen gör vagnen mycket hållbar, men håller också samtidigt vagnens vikt relativt låg. Balken fungerar som en praktisk ställning för gripklo eller lastskopa när vagnen är tom.
1-balksramen, som fått mycket beröm, möjliggör också en förlängning av ramen. Med ramförlängningen kan ramen göras ungefär en meter längre. Vagnen kan dessutom fritt förses med stöttor
Nytt i vagnserien är tex också att vagnarnas stolpar är mer ändamålsenligt utformade och den nya vagnserien har som standard en framskärm och stöd för framskärmen.

Kungen bland lastarna är KESLA 316
Den robusta KESLA 316-lastaren är nu färdig för test på mässan. Lastaren har fått en utmärkt återkoppling, därför att den robusta lastaren lyfter svindlande 1540 kg (med en förlängning) ända upp till fyra meter. Med lastarna förevisas också det nya proG-skopsortimentet, i vilket finns gripskopor emellan 0,18 m2-0,50 m2 såväl för använd-ning inom trävaru- som bioenergihantering.

Lastarna på mässan har helt nya teleskopiska stödben, vilkas leveranser sätter igång tidigt på hösten. Stödbenen kan levereras både i flapdown- och teleskopversion. Innanför stödbenen finns en plats för montering av den nya LS-pumputrustningen. Pumpens max. kapacitet är 150 l/min.

Avverkningsarbetets mångsysslare är pulsprosessorn KESLA 40 LFe
På mässan presenteras också Keslas nya pulsprosessor 40LFe. En till traktorn kopplingsbar, med en styrspak elekt-riskt manövrerad apparat kapar och kvistar träden.

Välkommen till monter 496 och 500!
Publicerad
2015-06-02
Bilder