Pentin Paja Oy

Nytt elektrofritt fällhuvud Naarva E24

Det första Naarva-fällhuvudet lanserades 1992. Det var ett enkelt aggregat för fällning och lastning av träd, avsett för gårds- och skogsägare. Det kunde lätt monteras på en lastningskran i stället för lastningsgrip. Tack vare hållbarheten, enkelheten och den kraftiga giljotinskärningen blev Naarva-fällhuvuden en framgång. Sedan dess har Pentin Paja Oy levererat över 2500 fällhuvuden till 33 olika länder. Nu lanserar Pentin Paja Oy sitt nya elektrofria fällhuvud Naarva E24.
Elektrofri styrning
Fällhuvudet Naarva E24 monteras på en lastningskran i stället för lastningsgrip. Alla funktioner styrs med gripens öppnings-/stängningsventil. Varken extra hydraulik eller ström krävs.

Skärnings-, uppsamlings- och vippfunktionen styrs automatiskt av sekvensventiler. Giljotinskärning utförs när gripens stängningsfunktion har aktiverats och trycket når ett visst gränsvärde. Om gripens stängningsfunktion hålls aktiverad längre når trycket ett högre gränsvärde och fällhuvudet går till lastningsläget.

Snabb och kraftig giljotinskärning
En ny snabb och kraftig giljotin har designats för Naarva E24. Den kan skära igenom upp till 24 cm (9” ) tjocka stammar. Skärningstiden är 1,2 sekunder (oljeflöde 70 liter / min). Giljotinen griper tag runt stammen och trycker den mot skärbladet.

Giljotinen är underhållsfri. Den enda nödvändiga underhållsåtgärden är smörjning via smörjnipplar. Skärenheten sitter på en glidande stomme så att påfrestningen pga skärning inte skadar fällhuvudet.

Giljotinen griper tag runt stammen och trycker den mot skärbladet.

Lastning av trädstammar
Det nya fällhuvudet Naarva E24 är särskilt lämpligt för lastning av trädstammar. Fällhuvudet vippas till lastningsläget av hydraulcylindern. Man kan lasta och kapa trädstammar i lastningsläget. Skärbladet är placerat bak och är inte i vägen vid lastning.

Fällhuvud Naarva K24
Även ett fällhuvud utan ackumulerande grip finns tillgängligt. Fällhuvudet Naarva K24 väger endast 200 kg och är lämpligt för fällning, lastning och kapning av ett träd i taget. Naarva K24 är elektrofritt och drivs uteslutande med gripens öppnings-/stängningsventil.

http://https://youtu.be/NU-Luetwm9I
Publicerad
2015-04-08
Bilder
Dokument