Lennartsfors AB

Nya JärnHästen Flex

Nu lanseras Järnhästen Flex, en modell med förbättrade egenskaper i terrängen, fler funktioner och en möjlighet till ett bredare tillbehörsprogram.

Efter att ha lyssnat på användarna tillsammans med en analys av behovet av tillbehör till Järnhästen, har Lennartsfors utvecklat denna modell som ett komplement till nuvarande maskin. Modellen kommer att heta Flex medan de befintliga versionerna benämns Classic och kommer att finnas tillgängliga parallellt för olika kunders behov.

Den största nyheten ligger i det i chassiet integrerade, flyttbara redskapsfästet. Detta ger tillsammans med t ex timmervagnen eller älgvagnen betydligt bättre egenskaper vid körning i terräng.
Fästet flyttas manuellt, men maskinen kan också med fördel utrustas med en hydraulisk kolv som förutom att enkelt justera läget på redskapsfästet också medger att ett tippflak kan monteras på ett enkelt sätt med en tryckstång.

För kunder med extra höga krav på drivbanden har också ett helt nytt drivsystem med s k intern drivning tagits fram och provats under närmast extrema förhållanden.
”Jag är mycket glad över att vi nu kan presentera nya funktioner hos klassikern Järnhästen”, säger VD Mikael Swartz. ”Jag tror att dessa nya funktioner kommer att uppskattas av våra kunder och att vi kommer att kunna fortsätta utveckla fler tillbehör med Flexmodellen som bas.”

Lennartsfors AB utvecklar, producerar och marknadsför produkter för det småskaliga skogsbruket. Förutom Järnhästen har företaget miniskotaren Hjulhästen och mindre bandsågverk i sin produktportfölj.
För mer info om produkterna kontakta Dick Henriksson på dick@lennartsfors.com, mobilnummer 070-663 92 05 eller direktnr 0573-39205.

https://www.youtube.com/watch?v=THoSb_c9ulA

Publicerad
2015-04-21
Bilder
Dokument