Aspen

Nya Aspen 2 Full Range Technology

Aspen 2 Full Range Technology kombinerar optimal smörjning med extremt ren förbränning. På SkogsElmia demonstreras den nya alkylatbensinen i monter 119.
Den nya alkylatbensinen Aspen 2 Full Range Technology kombinerar två ytterligheter: optimal smörjning och extremt ren förbränning.

Skogsmaskiner som motorsågar, röjsågar och kapsågar belastas hårt när de utför krävande jobb under lång tid. Med Aspen 2 Full Range Technology får maskinerna, tack vare den nya helsyntetiska oljan, rätt smörjning för att klara de högsta motortemperaturerna. Oljan som har 60 % förnybart innehåll är biologiskt nedbrytbar och innehåller dessutom varken lösningsmedel eller askbildande ämnen.

Den nya alkylatbensinen ger även så mycket som 22 % renare resultat vid höga temperaturer samtidigt som både vridmoment och acceleration höjs. Förbränningen förbättras och ger extremt rena maskiner utan sot. Sammantaget ger det högre driftssäkerhet och minskat servicebehov, vilket i förlängningen förstås bidrar till en bättre ekonomi inom skogsbruket.

Även maskiner med lägre motortemperatur går bättre med Aspen 2 Full Range Technology. De startar lättare och accelerationen ökar med 6 % plus att oljedroppet minskar
och luftfiltren håller sig rena längre. Att jobba dagarna i ända med maskiner utan katalysator
som har tankats med vanlig bensin, kan innebära hälsorisker eftersom man andas in farliga lösningsmedel, bensen och aromatiska kolväten. Med alkylatbensin blir arbetsmiljön ute i skogen däremot betydligt bättre tack vare att den i stort sett är fri från alla dessa ämnen. Alkylatbensin är därför bättre för både maskin, människa och miljö.

Välkommen till monter 119!

För ytterligare information vänligen kontakta:
Elisabeth Nilsson, elisabeth.nilsson@lantmannen.com, 0301-23 00 26.
Nicklas Bergqvist, nicklas@perpr.se, 08-400 255 16.

Högupplösta bilder:
Bilder finns att ladda ner i bildbanken, perpr.se.

http://www.aspen.se/
Publicerad
2015-05-29
Bilder