Metria

Myndighetssamverkan med satsning på ny digital tjänst för att visa natur- och kulturvärden

Projektet går just nu under namnet "Ett fönster ut" och flera myndigheter finns med i arbetet. Resultatet ska bli en digital tjänst där människor enkelt kan få fram information om vilka natur- och kulturvärden som finns på en fastighet.

Det är Metria tillsammans med inUse, Dufwenmark Consulting och Esri som har fått uppdraget att utveckla den här helt nya digitala fastighetstjänsten där flera myndigheter samverkar. Länsstyrelsen i Jönköpings län är projektägare.

Öppen digital tjänst
Länsstyrelsen vill vända sig till bland annat fastighetsägare, landsbygdsföretagare samt unga och barn. Alla som är ute i naturen kommer att kunna använda denna öppna digitala tjänst. Just nu är arbetet inne i en fas där målgruppsanalyser genomförs. Markägare, arrendatorer, skogsbolag intervjuas för att få rätt krav till prototypen som tas fram.

Spar tid
Linda Hassel, projektledare på Länsstyrelsen i Jönköpings län, tror att tjänsten kommer göra vardagen enklare för alla som vill veta mer om sin fastighet.

- Vår förhoppning är att man inte ska behöva leta efter information om natur- och kulturvärden på flera ställen. Dessutom sparar man ju tid, vilket innebär att företagaren eller fastighetsägaren kan ägna mer tid åt att utveckla sin verksamhet. Vi tror också att tjänsten kan bli en värdefull kunskapsbank för skolor när lärare vill hitta intressanta platser att besöka eller prata om i klassrummet.

Viktiga ledstjärnor för myndigheterna, genom hela projektet har varit enkelhet och tillgänglighet, därför är användbarhet högt prioriterat.

- Hur bra och väl genomarbetad en tjänst än är så blir den inte använd om den inte är enkel, begriplig och lättillgänglig för dem som den är till för, säger Linda Hassel på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Flera myndigheter finns med
Projektet är ett initiativ av Länsstyrelserna i Jönköping, Kalmar och Kronoberg samt Skogsstyrelsen och Jordbruksverket. Men ännu fler myndigheter finns med i styrgruppen, såsom Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges Geologiska Undersökning och Trafikverket.

Kom till Metrias tält 601:E för mer information om projektet!

http://www.metria.se/Om-Metria/Nyheter/2015/Ett-fonster-ut/

Publicerad
2015-06-02
Bilder