Färmartanken AB

ADR/IBC-behållare 440 liter

En enklare flaktank på 440 liter för diesel.
Då det sker mycket stölder av diesel på arbetsplatserna så ökar önskemålet från kunderna att kunna ta med en godkänd tank med så mycket bränsle som möjligt på flaket utan krav av ADR-körkort.
Vi på Färmartanken AB har tagit fram en ny ADR/IBC-behållare på 440 liter. Pumpen kan monteras både ovanpå och även på sidan av tanken.

http://www.farmartanken.com
Publicerad
2015-05-26
Bilder