Vinnare av Guldyxan 2017

Årets Guldyxevinnare är Mikael Wik, Adelöv, Tranås. Mikael Wik är en energisk landsbygdsentreprenör som numera är helt självförsörjande på energi.

Årets Guldyxevinnare är Mikael Wik, Adelöv, Tranås.

– Vi som är lantbrukare och skogsägare ska inte behöva köpa vår energi. Den energi som vi producerar och säljer åt andra motsvarar vad vi förbrukar i bränsle i våra traktorer, säger Mikael Wik.

Det är 12:e gången som utmärkelsen Guldyxan delas ut av tidningen Land Skogsbruk, LRF Skogsägarna och Elmia i samband med Elmias skogsmässor utanför Jönköping. I år letade juryn efter en skogsägare, eller i skogsbruket praktiskt verksam person, som bidrar till att mer energi från skogen kan tas tillvara och därmed minska utsläppen av koldioxid.

En sådan skogsägare är Mikael Wik. Han värmer upp den egna gården, bland annat ett stort kycklingstall, samt kyrka, församlingshem och skola i Adelöv med ved från såväl den egna gården som från andra skogsägare i närheten.

– Om jag bara skulle värma upp egna byggnader skulle virket från den egna skogen räcka, det blir 150-200 kubikmeter om året. Men nu köper jag även in rötved från närområdet. Andra skogsägare säljer gärna, jag kan betala hyfsat eftersom vi slipper långa transporter, säger Mikael Wik.

Totalt är det 5 000 kvadratmeter yta som veden värmer. Veden ersätter cirka 50 kubikmeter olja vilket motsvarar 500 000 kilowattimmar.

Till gården i Adelöv hör 300 hektar skog, skogsbruket är dubbelcertifierat genom Södra, trädslagsfördelningen är 45 procent tall, 45 procent gran, 10 procent löv. En normal årsavverkning på en skogsgård av den storleken är 1 500-2 000 kubikmeter. 10 procent av det som avverkas brukar klassa in som energived. 

Motivering:

En sann landsbygdsentreprenör, lantbrukare och skogsägare som i den mindre skalan bidrar till omställningen från fossila bränslen till förnybar energi. Mikael Wik försörjer med sin vedeldade närvärmeanläggning inte bara den egna gården i Adelöv med värme utan även kyrka, församlingshem och skola. Ved från det egna och andras hållbara familjeskogsbruk tas tillvara och koldioxidutsläppen minskas. Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något. Det gör Mikael Wik med stor energi och tilldelas därför Guldyxan 2017.

Utmärkelsen består av en handsmidd timmerbila och 10 000 kronor. 

Kontakt:

Marie Henningsson, juryn för Guldyxan, 070-656 42 87

Mikael Wik, 070-538 50 41

2017 års Guldyxevinnare ska det vara en person som gjort skillnad och brinner för skogens mark och vatten. Det är Skogsland, LRF Skogsägarna och Elmia som delar ut utmärkelsen på SkogsElmia den 4 juni.

Vatten berör oss alla. De flesta skogsägare lever och brukar skog nära vatten. Många åtgärder i skogsbruket kan påverka mark och vatten. I år letar därför juryn för Guldyxan efter en skogsägare , eller i skogsbruket praktiskt verksam person, som tagit sitt ansvar för att värna och vårda skogens vatten . Det kan vara en person som har innovativa praktiska lösningar för att skona mark och vatten vid brukandet av skogen. Det kan också vara en person som bidragit till en konstruktiv dialog kring skogens vatten.

Vi sätter inga gränser för vilka som kan nomineras: Vi letar kort sagt efter en jordnära person som brinner för och gjort skillnad för skogens mark och vatten.