Drone Zone

Drönare är ingen framtidsvision utan mogen teknik, färdig att användas i skogsbruket. På SkogsElmia 6–8 juni 2019 får det obemannade flyget en egen avdelning kallad Drone Zone. Där kommer man bland annat kunna följa hinderbanaflygning samt se live-bilder på storbildsskärm i drönarperspektiv.

 Drönare

Foto: Örjan Carlsson

Eftersom att SkogsElmia hålls ute i skogen, kommer drönarna att demonstreras under realistiska förhållanden. Besökarna kommer att med egna ögon se nyttan i praktisk användning. Under mässan kommer det dagligen att arrangeras föreläsningar, demonstrationsflygningar samt hinderbanaflygningar där deltagarna visar sin precision med drönaren.

 

Få överblick över stora områden 
Drönare har fått en stämpel av kameraövervakning. Det är inte syftet i skogen. Istället handlar det om att få överblick över större områden och med hjälp av olika typer av sensorer till exempel hitta vindfällen, spåra stressade träd, räkna vilt och så vidare.