Tio skäl till varför Värmlänningar reser till SkogsElmia

-Finns dä nôt bättre ställe te slänge käft på än på SkogsElmia? Där ä dä ju bare trevligt fôlk!

-Skönt å kunne gå runt i skogen en hel dag utta te å vare rädd för vargen.

-Finns dä nôra som begriper säj på skogsmaskiner så ä dä Värmlänninger. Förste skotarn uppfann di ju i Filipsta. Klart vi behövs på SkogsElmia!

-Där dä finns skogshogging, där finns dä allti Värmlänninger. Så ha dä vart sen fryksdalingera körde getdoning i nôrrlandsskogera å så ä dä nu också!

-En hetter allti nôt nytt rolit sôm en allri har sett förut å sôm en kan köpe.

-En kan skratte gôtt ôt stôllige ideer å idiotiske gräjer som utställera hetter på.

-Vesst, di har ju Jesus i Jönköping män di kan att behöve litte Fröding å Selma också!

-Värmlänninger har vett å ôpskatte en reckti fôlkfest. Speciellt när prise ä satt för å passe snåle smålänninger.

-Dä ä ovanlit möcke Värmlänninger för å va så långt hemifrån. En känner ju nästan alle en möter på SkogsElmia.

-Han sôm har hann ôme’t på mässa ä också värmlänning så dä kan ju inte bli annat än bra.