Välj rätt investering - beställarkompetens med konkreta exempel.

”Hur säkerställer jag att min robotinvestering blir lyckad, jo med metod och mallar som stöd”

Talare: Bernt Henriksen, Robotdalen