Mini-Utställning

Vi ställer ut på Robotkonferensen!

Välkommen att träffa alla utställande företag för att utbyta erfarenheter och diskutera aktuella frågor. Ta tillfället i akt och ställ dina frågor om automation och robotisering.

Företag som finns på plats i utställningen är: