Robotar och CNC maskiner ger en effektiv maskinbetjäning hos Fårbo Mekaniska AB

Lite om, och statistik från, SVMF – Sveriges verktygsmaskinhandlares förening.
Hur många verktygsmaskiner körs fortfarande med manuell betjäning?

Effektivt maskinutnyttjande med robotbetjäning, för såväl större som mindre serier, med exempel från Fårbo Mekaniska. Att tänka på vid investering i robotbetjäning.

 

Talare: Tord Käck, SVMF

 

Talare: Roger Berggren, Fårbo Mekaniska AB