Kollaborativa robotar och maskindirektivet - vad gäller, hur gör jag, vem är ansvarig?

Att designa en säker robotcell med hög produktivitet är fullt realistiskt idag. Smarta säkerhetssystem och robotar, tillsammans med kunskap om gällande standarder och direktiv öppnar upp för nya möjligheter inom industrin.

Talare: Åke Törnros, SICK AB