Hjälp igång - sök pengar till förstudier, test eller utbildning

Robotlyftet gör företagen redo för automation

Digitalisering, automatisering och robotisering innebär stora möjligheter för svenska industriföretag. Nu inleds det första steget i Robotlyftet när Industriella utvecklingscentra i Sverige, IUC, får uppdraget att ge små och medelstora industriföretag coachning och rådgivning inför nästa steg; ansökan om automationscheckar.

Robotlyftet omfattar 100 miljoner kronor fram till och med år 2021. Det är en del av Tillväxtverkets uppdrag inom Smart industri, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi. Det består av finansiering, utbildning, coachning och andra aktiviteter för att bygga kunskap och nätverk så att fler företag blir redo för att investera i automationsteknik och robotar.

Automationscheckarna riktar sig till små och medelstora industriföretag som vill utveckla sin tillverkning mot mer automatisering eller robotisering. Inför den ansökan krävs en kostnadsfri förutsättningsstudie som IUC Sverige i partnerskap RISE, Robotdalen, Automation Region och SWIRA har fått i uppdrag att genomföra tillsammans med företagen.

Med Robotlyftet kan företag på ett effektivt sätt satsa på automatisering. Vi räknar med att nå 500 företag direkt med insatser som passar deras behov. Utöver det görs också utbildnings- och rådgivningsinsatser som når ytterligare flera hundra företag.

För mer information:
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/digitalisering/robotlyftet.html

 

Talare: Niklas Källrot, Tillväxtverket