Framtidens krav på under-leverantörerna. Scanias syn på automatisering och digitalisering.

Automatisering och digitalisering är inget nytt i Scanias värld. Vi har hållit på med det de senaste 30-40 åren, även om vi inte visste att det kallades digitalisering. Det stora som hänt de senaste åren är att kostnaderna för digitaliseringen har sjunkit radikalt och har på så sätt blivit tillgänglig för tillverkande företag stora som små.

 

Det är framför allt priserna på kringutrustning så som givare, industridatorer, intelligenta etiketter mm samt all form av datahantering (överföringskapacitet, svarstider och lagring) som har sjunkit samtidigt som tillgängligheten har ökat. Det tillsammans med en ökad insikt i hur man drar nytta av artificiell intelligens och maskininlärning ger oss stora möjligheter till produktivitetsökningar.

Talare: Hans Olofsson, Scania