Automatiserad produktion med många varianter och varierande volym - vägledning och tekniska möjligheter

Att hitta automationslösningar som funkar för lågvolymstillverkning kan vara en utmaning. Presentationen beskriver de fallgropar och de problem man ofta hamnar i och man kan hantera dem med ny teknik men även metoder och tankesätt som kan göra lågvolymsautomation möjlig.

Talare: Marie Jonsson, SAAB AB Aerostructures