Konferensprogram 11-12 september 2019

Inom kort presenteras här programmet för Robotkonferensen 2019.

Moderator för konferensen är Björn Langbeck, Tillväxtverket.

Om du har frågor kring programmet, kontakta Ove Leichsenring, ove@swira.se.