Konferensprogram 12 september 2017

Programmet uppdateras löpande. Med reservation för eventuella ändringar.
Moderator för konferensen är Björn Langbeck, Tillväxtverket.

Sista anmälningsdag var 5 september. I mån av plats kan vi eventuellt ta in efteranmälningar. Om du är intresserad av att delta på konferensen, kontakta Tanja.Lundberg@elmia.se

Om du vill bevaka konferensen som Press, anmäl dig till Sandra.Klaar@elmia.se för att bli ackrediterad. 

Tid

Tema

Talare

     
9.00-10.00

Frukost, registrering och mingel i utställningen

Se de företag som ställer ut
     
10.00-11.15

Industrin - en viktig tillväxtmotor i svensk ekonomi

 
10.00-10.10 Inledning Joacim Lorentsson, ordf. SWIRA, 
10.10-10.30 Nyindustrialisering och Smart industri Johan Harvard, Näringsdepartementet
10.30-10.50 Detta pass är inställt.
Läs mer i rapport: "Vägen framåt för skandinaviska industriföretag" 
Mauro Onori, Professor i Adaptiva tillverkningssystem, KTH
10.50-11.10 4 megatrender och hur de påverkar leverantörsindustrin Peter Bryntesson, Fordonskomponentgruppen (FKG)
11.10-11.15 Summering  
     
11.15-11.30

Fika och mingel i utställningen

Se de företag som ställer ut
     
11.30-12.30 Stöd och förutstättningar för automation  
11.30-11.45 Satsningar på digitalisering i små industriföretag Gunilla Thorstensson, Smart industri, Tillväxtverket
11.45-12.00 Ett halvår med automationsutmaningen Ingemar Reyier, Robotdalen
12.00-12.15 Så vänder vi trenden – fler ungdomar och rätt kompetens Ingegerd Green, VD, Skärteknikcentrum Sverige
12.15-12.30 Det finns större förutsättningar med lite struktur och metodstöd för att lyckas med sin investering Bernt Henriksen, Robotdalen 
12.30 Summering  
     
12.30-13.30 Lunch och mingel i utställningen Se de företag som ställer ut
     
13.30-15.00 Goda exempel från industrin
Företag intervjuas och samtalar kring lyckade investeringar, automation, lärdomar och erfarenheter
 
13.30-13.50 Scania Oskarshamn - Framtidens hyttfabrik. Henrik Carlsson, Project Manager, Production Development Cabs, Scania CV AB
13.50-15.00 Goda exempel från mindre och medelstora företag.

Mats Sundstedt, VD,
FEAL AB

Thomas Pakrun, Produktionschef,
WM Press

Sven-Erik Nilsson, VD,
BK Produkter

  Summering  
     
15.00-15.20 Fika och mingel i utställningen Se de företag som ställer ut
     
15.20-17.00 Ny teknik och framtidsspaning  
15.20-15.50  Future of Robotics Boesl Dominik, Corporate Innovation Manager, KUKA
15.50-16.20 VR och AR för robotar i industrin - en fundamental förbättring av användarupplevelsen Bertil Thorvaldsson, Product Manager, ABB
16.20-16.40 Framtidens tillverkning – Flexibilitet är nyckeln Thomas Hvarvenius, Marknadsutvecklare, Universal Robots
16.40-16.55 Smart industri – utvecklingstrender och möjligheter Gunnar Bolmsjö, Professor i Robotik, Högskolan Väst
16.55-17.00 Summering av sista passet och dagen i sin helhet  
     
17.00-19.00

Mingelmiddag

  
 

Ställ frågor till föredragshållarna, diskutera dagen med kollegorna i branschen och avsluta kvällen med ett trevligt mingel med god mat och dryck.

 

Studiebesök dagen efter konferenen

Onsdag 13 september erbjuds ett kostnadsfritt studiebesök på Husqvarna AB där du får en inblick i hur de jobbar med automatiserad produktion. Antalet platser är bergränsat. Anmälan sker i samband med anmälan till konferensen. 

Läs mer om studiebsöket här>>