Vilken typ av produktion måste vi bli bra på i Sverige?

Mats har arbetat flera år med produktionsutveckling inom ABB och Volvo och forskar inom området produktionsteknik med speciellt intresse kring flexibel produktion och hur tillverkningsföretag kan effektivisera sina utvecklingsprocesser. Forskningen bedrivs i nära samverkan med industrin i tillämpade projekt och över åren har fokuserat på allt från formulering av produktionsstrategier, till effektivisering av produktionsutvecklingsprocesser eller flexibla och förändringsbara robotceller. Utifrån sin erfarenhet kommer han resonera kring frågan om vilken typ av produktion vi måste bli bra på i Sverige!

Mats Jackson, Professor i Innovativ Produktion Mälardagels Högskola, Volvo Construction Equipment

Mats Jackson, Professor i Innovativ Produktion
Mälardagels Högskola, Volvo Construction Equipment