Utveckla kunskap och nätverk genom deltagande i forskningsprojekt!

Hur ser möjligheterna för deltagande i forskningsprojekt ut för underleverantörer inom produktionsteknik - och vad krävs? Vilka forskningsprogram är aktuella just nu? Även presentation av exempel på projekt inom programmen Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI) och Innovationsprojekt i företag (fd Forska och Väx). Jens von Axelson,  Programledare FFI Hållbar Produktion, VINNOVAJens von Axelson, 
Programledare FFI Hållbar Produktion, VINNOVA

Till anmälan