Regeringens Nyindustrialiseringsstrategi

Industrin och den industrinära tjänstesektorn är viktig för svensk ekonomi och vår gemensamma välfärd. Sektorn står inför en omvälvande förändring i och med digitalisering och mer avancerad automation. Samtidigt skapar det nya möjligheter för produktion i Sverige. Regeringen arbetar med en nyindustrialiseringsstrategi för att främja konkurrenskraft och stärka strukturomvandlingen. Susanna Jansson, Näringslivsdepartementet
  Susanna Jansson, Näringsdepartementet 
  Mikael Gröning, Näringsdepartementet
  Mikael Gröning, Näringsdepartementet