Därför tillverkar vi i Sverige – stolthet och fördom

Tillverkningsindustrin är vital för Sverige och industrin gör mycket stora satsningar i landet – ofta mindre uppmärksammade än neddragningar vilket ger en orättvis bild som måste ändras för att kunna attrahera framtida kompetens och investeringar. Sverige har många fördelar inom tillverkning och en ökad regionalisering av tillverkning och inköp sätter fokus på vikten av att i ord och handling sätta tillverkningslandet Sverige på kartan.

Klas Ericson,  Senior Investment Advisor - Manufacturing, Business Sweden

Klas Ericson, 
Senior Investment Advisor - Manufacturing, Business Sweden 

Till anmälan