400 MSEK står på spel för er!

Inom FFI (Fordonsstrategisk Forskning och Innovation) satsar industrin och staten via Vinnova tillsammans ca 1 miljard per år i olika projekt. Av detta belopp är drygt 400 MSEK bidrag från staten.
Målsättningen med projekten är att öka säkerheten, minska miljöpåverkan och öka företagens konkurrenskraft.
FKG som är en av de industriella avtalsparterna inom FFI tillsammans med Volvo Car, Scania och Volvo. Vår roll är bl.a. att på olika sätt stötta leverantörer i processen att ta fram projektansökningar. Det kan gälla regelverk för projektet, och utformningen av ansökan, att hitta lämpliga partners till ditt projekt osv. Vi vill att leverantörernas andel av ovanstående belopp skall öka. Hittills har över 100 leverantörsföretag deltagit i olika FFI-projekt.
Detta vill vi informera om så att ni förhoppningsvis får del av de 400 MSEK

Leif Ohlsson, FKG

 

 

 

 

Leif Ohlsson, FKG 

Till anmälan