Samarbetande robotar och trendspaning framåt

En ny värld av samarbetande robotar, success stories från industrin och trendspaning på flera framtida användningsområden – Robotkonferensen den 10 november bjuder på en heldag tillsammans med experter på robotautomation som berättar om och ger exempel på olika aspekter på robotautomation ur användarens perspektiv.

Robotkonferensen vänder sig till den tillverkande industrin och arrangeras vartannat år. Årets konferens har rubriken ”Hållbar produktion för konkurrenskraft” och arrangeras i ett samarbete mellan SWIRA (Swedish Industrial Robot Association), Svenska Automationsgruppen (SAG), FKG (Fordonskomponentgruppen) och Elmia.

Konferensens huvudsyfte är att förmedla kunskap och höja robotautomationskomptensen inom den mindre och medelstora tillverkningsindustrin. Målgrupp är underleverantörer och legotillverkare inom företrädesvis metallbearbetning och plastbearbetning och konferensens föredrag och teman vänder sig till vd, produktionschefer samt övriga medlemmar i ledningsgrupper, produktionstekniker och automationstekniker.

Till programmet

Till anmälan