16 - 18 april 2018

Sveriges Offentliga Inköpares årskonferens


SOI är medlemsorganisationen för offentliga inköpare i Sverige. SOI utvecklar den offentliga affären genom kunskap, påverkan och kompetensutveckling.
Hemsida