19 - 22 mars 2018

Onkologidagarna 2018


Onkologidagarna är svensk onkologis viktigaste möte. Mötet vänder sig till personal som jobbar inom cancervård och anordnas i samarbete mellan svensk onkologisk förening, sjuksköterskor i cancervård och Onkologkliniken Länssjukhuset Ryhov.