24 - 26 januari 2018

FOCUS SCANDINAVIA & ENTER 2018


ENTER den årliga konferensen av International Federation for Information Technology and Travel & Tourism som bjuder in representanter från akademin, det offentliga och näringslivet med koppling till turism och digitalisering. Deltagare kommer från hela världen; tidigare orter har varit Bilbao (2016) och Rom (2017).
Hemsida