26 - 27 september 2017

Clean & Facility


CLEAN & Facility är mässan som speglar städ -och servicebranschens utveckling och möjligheter. Här samlas ledande leverantörer, driftiga entreprenörer och köpstarka kunder.
Hemsida