Fokus på IT och samhällsbyggnad

Om mässan Position 2015

Den 17-19 mars samlades branschen för geografisk informationsteknik och andra IT-stöd för ökad samhällsnytta på Position 2015 på Stockholmsmässan i Älvsjö. Mässan och kongressen samlade totalt 1 500 besökare.

Huvudteman för årets kongress var bostadsbyggande, inrastruktur och miljö. Deltagarna kunde välja mellan 64 olika seminarier. Bland talarna märktes Googles chefsutvecklare Ed Parson som talade om hur Google Maps utvecklats och vart utvecklingen är på väg.

Nischad mässa
Ett 50-tal aktörer inom branschen för geografisk informationsteknik visade upp nya produkter och tjänster, allt från verktyg och utrustning för mätteknik till tekniska system för geografisk IT.
- Vi har haft tre bra dagar med mycket besök på mässan. Det här en viktig mötesplats för branschen som är nischad och liten, men har en enorm betydelse för samhällsutvecklingen, infrastrukturplaneringen och framtidens byggande. Vi har fått mycket positiv respons från både besökare och utställare om arrangemanget, säger Jörgen Nyström, mässansvarig för Position 2015.

 

Bakom arrangemanget stod Kartografiska Sällskapet,SamhällsbyggarnaSveriges Kart- och Mätningstekniska föreningSvenska Kommunal-Tekniska föreningenULI Geoforum samt Elmia som håller i mässan.