WSP Sverige AB

Träffa WSP och diskutera fordonsburen datainsamling

Kom förbi monter A05:48 så berättar vi bland annat hur vi arbetar med vårt unika system för effektiv och högupplöst datainsamling av vägar och gator, järnväg och tunnelbana, hur vi visuliserar och presenterar vår omvärld med VR-modeller, lasermoln och 360-bilder, våra tjänster för desktop-inventering av företeelser i vår omvärld och mycket annat som relaterar till geografisk IT och geografiska data.
På onsdag eftermiddag vid kongressen fikapaus kommer vi att fokusera lite extra på fordonsburen datafångst. Då kommer våra specialister tillsammans med Milan Horemuz från KTH att finnas tillgängliga för att diskutera och svara på frågor om noggrannheten i mobila plattformar och metoder för att testa detta.

I vår monter har du också möjlighet att enkelt träda in i en virtuell verklighet när insamlade laserpunktmoln och 3D-modeller visualiseras med Google Cardboard och smartphone.
Publicerad
2015-03-17
Bilder