Metria AB

Träffa Metria och knyt samman kartan med verkligheten!

Metria finns på plats i monter A03:28 och i grupprum M11. Under mässan håller vi 6 föredrag i ordinarie program. Kom och utmana oss!
I vår monter kan du ta en kaffe och en bit choklad och prata med våra medarbetare bland annat om insamling, produkter och tjänster och systemutveckling. Metria levererar "GIS as a service" - tjänstebaserade GIS-lösningar för dina behov. Vi har eget datacenter anpassat för drift och lagring av bla GIS-mjukvara, geografiska databaser och karttjänster. Vi sätter tex upp standardiserade OGC-karttjänster, INSPIRE-tjänster och REST-tjänster. Vi konsultar och är rådgivare i allt det mesta som rör sig inom GIS/GIT-området. Våra mätkonsulter behärskar både UAS, laserskanning, GPS och traditionell mätning. Behöver du GIS i handen - lugn, vi bygger även mobila kartlösningar! Vi är även ledande leverantör av data för ditt GIS såsom fastighetsinformation, kartdata och satellitdata.

Förutom vår monter har vi också ett eget grupprum M11 där du kan ta del av produkt- och tjänstepresentationer eller där du kan boka ett möte med någon av våra medarbetare och där ni kan träffas i lugn och ro! Vårat program hittar du i vår monter!

Våra föredrag:
Datasjöar och molntjänster – vad är det?

Föredragshållare: Jonny Halvarsson, & Patrik Nordlander Tid: 15:50-16:20 Plats/Sal: 9C

Låt inte höjden vara din begränsning vid inmätning

Föredraghållare: Per-Åke Jureskog Tid: 09:10-09:30 Plats/Sal: 5H

Öppna fria miljödata på Naturvårdsverket för hållbar planering

Föredragshållare och medtalare: Per Ögren, Henrik Bylund Tid: 16:10-16:30 Plats/Sal: 9F

NJDB (Nationell Järnvägsdatabas)

Föreläsare: Åke Svensson Metria och Maria Novén, Trafikverket och Eva Linmalm, Transportstyrelsen Tid: 10:20-10:40 Plats/Sal: 10G

Fjärranalys för klimatanpassning och ekosystemtjänster/Satellitdata som beslutstöd i Sverige och världen

Föreläsare: Tobias Edman Tid: 14:24-14:45 Plats/Sal: 8F

Riskanalyser på väg

Föredragshållare och medtalare: Greger Lindeberg (Metria) och Håkan Nordlander (Trafikverket) Tid: 16:30-16:50 Plats/Sal: 4B

Vi arrangerar också GHL - G-isHockeyLeague - passa på att utmana dina kunder eller konkurrenter i bordshockey!

http://www.metria.se
Publicerad
2015-02-19
Bilder