VA-utveckling

Effektiv användning av Lantmäteriets direktåtkomsttjänster

VA-utveckling visar hur du kan förenkla din vardag. I vår monter (A07:11), samt i vårt grupprum (M15) visar vi hur du kan uppnå optimal användning av ditt medlemskap i Geodatasamverkan. Från LM tjänsterna kan du bland annat få ut Fastighetsrapporter med daglig uppdatering.
Under många år har VA-utveckling konverterat, skapat och byggt upp geografiska databaser för att de enkelt ska kunna samverka med andra verksamhetssystem inom kundens organisation. Vi har full hantering av alla Lantmäteriets visnings- och direktåtkomsttjänster.

Under Position 2015 har vi, förutom vår monter, ett eget grupprum där vi bland annat i lugn och ro kommer att visa hur du kan effektivisera din hantering av Lantmäteriets- och andra leverantörers tjänster i samverkan med din egen information i bland annat vår produktserie myCarta.

Passa på att lära dig mer om hur du kan förenkla din vardag!

Välkommen på visning i vårt grupprum (M15), se aktuella visningstider i vår monter A07:11. Du kan även boka en egen visning med oss i vårt grupprum.
Vi ser fram emot att träffa dig på Position 2015!

http://www.va-utveckling.se
Publicerad
2015-03-13
Bilder