För press

För press om mässan Position 2015

2015 presenterar vi ett nytt koncept - Position 2015 - som kommer att bli landets hittills största kongress och mässa inom samhällsbyggnadsområdet, med inriktning på geografisk informationsteknik, IT-stöd till samhällsbyggnadsprocesserna, e-tjänster samt visualisering och kommunikation. 

 

Position 2015 kommer att äga rum i Stockholm, 17-19 mars 2015.

Mässan arrangeras av Elmia och kongressen av föreningarna Kartografiska Sällskapet med ca 2000 medlemmar, Samhällsbyggarna med ca 5000, Sveriges Kart- och Mätningstekniska förening med ca 1300, Svenska Kommunal-Tekniska föreningen med ca 1800 medlemmar och ULI Geoforum med drygt 200 organisationsmedlemmar. 

 

Läs mer om kongressen på www.Position2015.se